Obdavčitev normirancev v letu 2018 (dodatno: Orodje za izračun)

POZOR: Članek ni več aktualen, saj so stopnje normiranih odhodkov ostale nespremenjene – 80%.


Predlog sprememb davčne zakonodaje

Ministrstvo za finance (MF) je pripravilo predlog sprememb Zakona o dohodnini in Zakona o davku od dohodka pravnih oseb, ki med drugim spreminja obdavčitev “normirancev”.

Spremembe so najbolj opazne pri samostojnih podjetnikih in ne toliko pri pravnih osebah.

Bistvene sprememe so sledeče:

  1. Višina normiranih odhodkov – 60%
    MF predlaga znižanje stopnje normiranih odhodkov iz sedanjih 80% na 60% vseh prihodkov. To pomeni, da bo po novem obdavčenih 40% vseh prihodkov, med tem ko je do konca leta 2017 obdavčenih le 20% vseh prihodkov.
  2. Obdavčitev po dohodninski lestvici za s.p.-je
    V predlogu sprememb bi MF ukinil sedanjo cedularno obdavčitev dobička po stopnji 20% in bi dobiček podjetnikov “normirancev” obdavčil po dohodninski lestvici. Sprememba sistema se bo najbolj poznala tistim podjetnikom, ki imajo poleg dohodka iz dejavnosti še druge dohodke, ki se jim vštevajo v dohodnino (npr. plača). Pri d.o.o. ostane dobiček obdavčen enako kot doslej – 19% davek.
  3. Sprememba splošne olajšave
    Spremenila naj bi se tudi dodatna splošna olajšava, ki bi odslej potekala linearno med minimalno 3.302,70 in maksimalno 6.519,82 EUR.

Nekateri podjetniki z relativno nizkimi dohodki bodo nov način obdavčitev pozdravili, saj bo na račun dohodninske lestvice in splošne olajšave njihov dobiček obdavčen manj kot doslej. Nova obdavčitev pa bo po žepu najbolj udarila “popoldanske” podjetnike, ker se jim bo dobiček pri izračunu dohodnine prišteval k plači in pa tiste podjetnike, ki se jim bodo zaradi visokega dobička bistveno povišali prispevki za socialno varnost.

Vlada bo v naslednjih mesecih odločala o sprejemu predlaganih sprememb. V kolikor bodo te sprejete lahko nov sistem obdavčitve pričakujemo že od 01.01.2018.

Za lažji izračun obdavčitve po novem smo za vas pripravili orodje:
Prenesite si Excel datotekoEXCEL: Obdavčitev normirancev 2018

 

Seveda smo vam v Računovodskemu servisu FIDATA, kot vedno, na voljo za vsa dodatna pojasnila in individualno svetovanje. Skupaj lahko najdemo davčno najbolj ugodno rešitev za vas.