Kje plačujejo največ in kje najmanj davka?

Stopnje davka v državah EUVerjetno se vsakemu od nas velikokrat zdi, da nam “država vse pobere”, da torej plačujemo nerazumno visoke davke. Kako pa se dejansko primerjamo z drugimi državami EU po višini stopenj obdavčitve?

Najnižjo splošno stopnjo DDV ima Luksemburg, ima pa po drugi strani razmeroma visoko obdavčitev davka od dobička v višini 29,22%. Davek od dobička je najnižji v Bolgariji (10%) in je po višini  enak dohodnini (prav tako 10%). Omeniti gre tudi Latvijo in  Litvo, kjer davek od dobička znaša 15%, stopnja za mikro podjetja pa je še dodatno znižana na le 9% v Latviji in celo 5% v Litvi. V Litvi je razmeroma nizka tudi dohodnina, katera znaša 15%.

V nadaljevanju smo za vas zbrali podatke o stopnjah Davka od dohodka pravnih oseb (DDPO), stopnjah davka na dodano vrednost (DDV) in stopnjah dohodnine v državah EU in EGP.

 
Država DDV DDPO Dohodnina
Splošna Znižana
Avstrija 20% 10% 25% 25% – 55%
Belgija  21% 6% in 12%  24,98% – 33,99%  25% – 50%
Bolgarija  20% 9%  10%  10%
Ciper  19% 5% in 9% 12,5% 20% – 35%
Češka republika  21% 10% in 15%  19%  15%
Danska*  25%  22%  max. 51,95%
Estonija  20% 9%  20%  20%
Finska*  24% 10% in 14%  20% 6,5% – 31,75%
Francija  20% 5,5% in 10%  33,3%  14% – 45%
Grčija 24% 6% in 13%  29%  22% – 45%
Hrvaška  25% 5% in 13%  20%  12% – 40%
Irska  23% 9% in 13,5%  12,5%  20% – 40%
Islandija  24% 11%  20%  22,5% – 46,24%
Italija* 22% 5% in 10%  31,4%  23% – 43%
Latvija*  21% 12%  15%  23%
Litva*  21% 5% in 9%  15%  15%
Luksemburg  17% 8%  29,22%  8% – 40%
Madžarska  27% 5% in 18%  19%  15%
Malta  18% 5% in 7%  35%  15% – 35%
Nemčija*  19% 7%  15,825%  14% – 45%
Nizozemska*  21% 6% 20% – 25%  8,4% – 52%
Norveška  25% 15% in 10%  27%  32,5% – 39%
Poljska  23% 5% in 8%  19%  18% – 32%
Portugalska 23% 6% in 13%  21%  14,5% – 48%
Romunija  20% 5% in 9%  16%  16%
Slovaška  20% 10%  22%  19% – 25%
Slovenija  22% 9,5%  19%  16% – 50%
Španija  21% 10%  25%  19% – 45%
Švedska  25% 6% in 12%  22%  20% – 25%
Združeno kraljestvo  20% 5%  20%  20% – 45%

Opombe:
Danska: Dohodnina je sestavljena iz več dajatev s tem, da celotna obdavčitev ne sme presegati 51,95%.
Finska: Poleg dohodnine se zaračuna še t.i. cerkveni davek v višini 1-2% in občinski davek v višini 16,5-22,5%.
Italija: Poleg dohodnine se zaračuna še regijski davek v višini do 3,33% in občinski davek v višini 0,1-0,9%.
Latvija: DDPO za mikro družbe znaša 9%.
Litva: DDPO za mikro družbe znaša 5%.
Nemčija: Poleg dohodnine se zaračuna še dodatni davek v višini 5,5% odmerjene dohodnine in še t.i. cerkeveni davek v višini 8-9%.
Nizozemska: DDPO za podjetja z dobičkom nižjim od 200.000 EUR znaša 20%, za podjetja z višjim dobičkom pa 25%.

Ali ste vedeli?

Evropska komisija je določila najnižje stopnje DDV, ki jih posamezna država lahko uporablja. Najnižja splošna stopnja DDV jev 15%, najnižja znižana stopnja DDV pa je 5%.

Več o obdavčitvi v Sloveniji

V računovodskem servisu FIDATA vam lahko pomagamo pri razumevanju davčnega sistema v Sloveniji. S pravimi nasveti in davčnim optimiziranjem poslovanja morda tudi naša država ni več tako draga in vaš posel ni tako obremenjen. Izvedi več…